بیست و یکمین دوره اعتکاف بزرگ دانشجویی دانشگاه شیراز و دومین اعتکاف سال ۹۸
۱۸، ۱۹ و ۲۰ اسفند ماه ۹۸

شروع ثبت نام از شنبه سوم اسفند ماه 1398